ענבר סעדה - מנהלת שיווק וקשרי לקוחות

חייא דריהם - מנכ"ל